สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

  • เบอร์โทร.
    033-599-461
  • เวลาทำการ
    8:30 - 16:30 น.