สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 • เบอร์โทร.
  033-599-461
 • เวลาทำการ
  8:30 - 16:30 น.

ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

 • ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  โทรศัพท์ 033-599461 โทรสาร 033-599409
  E-mail : saraban-ccs1@ccs1.go.th

 • โทรศัพท์/โทรสาร

  โทรศัพท์ 033-599461 โทรสาร 033-599409

  - กลุ่มกฏหมายและคดี กด 1
  - กลุ่มอำนวยการ กด 1
  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กด 1
  - กลุ่มบริการงานบุคคล กด 2
  - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กด 2
  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กด 2
  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กด 3
  - กลุ่มนโยบายและแผน กด 4
  - หน่วยตรวจสอบภายใน กด 4
  - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ กด 5
  - ห้องผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กด 5

 • เวลาที่การ

  8:30-16.30 น.