ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1


นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 18 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 147375
เริ่มนับวันที่ 19 ก.ย. 2559

Statistics
Today
0
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0

กล่องความรู้

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [เอกสารแนบ]


ประกาศโรงเรียนวัดบ้านนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 การจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.10529 อาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง [เอกสารแนบ]


ประกาศโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน ประกวดราคาจางกอสรางงานกอสรางบานพักครู๒๐๕/๒๙ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e- bidding) [เอกสารแนบ]


เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดโรงเรียนในกลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 1,2 และ 3 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง <<< รายละเอียด Click [เอกสารแนบ]


แจ้งสถานที่จัดงานวันครู ประจำปี 2561 ในส่วนของแต่ละอำเภอในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดโรงเรียนในกลุ่มวิชาการเมืองฉะเชิงเทรา 1,2 และ 3 ร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง [เอกสารแนบ]


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
10 สิงหาคม 2559
1.
24010044
2.
24010054
3.
24010060
4.
24010069
5.
24010070
5.
24010076
7.
24010081
8.
24010083
9.
24010089
10.
24010096
11.
24010097
12.
24010098
13.
24010103
14.
24010106
15.
24010110
16.
24010117
17.
24010118
18.
24010120
19.
24010124
20.
24010128
21.
24010129
22.
24010133
23.
24010135
24.
24010136
25.
24010137
26.
24010141
27.
24010144
28.
24010145
29.
24010149
30.
24010150
31.
24010151
32.
24010155
33.
24010001
34.
24010003
35.
24010006
36.
24010006
37.
24010014
38.
24010015
39.
24010018
40.
24010021
41.
24010024
42.
24010027
43.
24010028
44.
24010033
45.
24010035
46.
24010040
47.
24010041
48.
1024070341
49.
24010058