ข่าวเครือข่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4814 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-07-02 12:22:25 ผู้เยี่ยมชม : 92 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-06-21 16:06:15 ผู้เยี่ยมชม : 143 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาตากาล็อก)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-04 14:51:44 ผู้เยี่ยมชม : 1729 ครั้ง
คำปฏิญญาเขตสุจริต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-04 10:25:24 ผู้เยี่ยมชม : 1577 ครั้ง
การจัดการข้อร้องเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-14 11:41:10 ผู้เยี่ยมชม : 982 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2017-11-13 13:47:06 ผู้เยี่ยมชม : 1093 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>