ข่าวเครือข่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 1014 ครั้ง ]


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต

โดย : กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มอำนวยการ


                                                                                       

    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต