ข่าวเครือข่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 103 ครั้ง ]


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1


          http://ccs1ita64.ccs.go.th/57000001/files/PostNote/20210616164842dUcjea9..pdf                                                                             

    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)