ข่าวเครือข่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาตากาล็อก)

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 1429 ครั้ง ]


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา  (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาตากาล็อก) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา  (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาตากาล็อก)

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1


          http://www.ccs1.go.th/gis/57000001/files/PostNote/20180602080320EBtuxBI..pdf <<< Click                                                                             

    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา  (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาตากาล็อก) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ภาษา  (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาตากาล็อก)