ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
10/01/2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
10/01/2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
14/11/2560 การจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
14/11/2560 สรุปผลรายงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
14/11/2560 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
06/11/2560 แผนผังการปฏบัติงานเรื่องร้องเรียน (เขตสุจริต) กลุ่มบริหารงานบุคคล
27/10/2560 ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Education for Science and Math - STEM Framework กลุ่มบริหารงานบุคคล