ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
27/07/2562 ประกาศเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา,ตำแหน่งว่าง 1-15 สค 62 และคำร้องขอย้ายผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/01/2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/01/2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
12/11/2561 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
02/08/2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/06/2561 คู่มือการรับบริการของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10/01/2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล