นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1