นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1