ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายช้วน ไกรทอง
ยามนายธงชัย พัดทอง
ยามนางมาริษา มัดดียะห์
แม่บ้าน