ข้อมูลรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ทำเนียบรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1นางดวงใจ ชัยสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1