ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น้ำอ้อย ไกรชิต
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลวิภา โนรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษน.ส.จรัสศรี แสงมรกต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางเสาวรส สร้อยทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายสหพัฒน์ สุขพาณิชพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวศุภนิดา จินดาวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการนางสาวริลรดา โหมดศิริ
ครูอัตราจ้าง