ข้อมูลกลุ่มกฏหมายและคดี
ทำเนียบกลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางศศิอุษา เพ็งมาก
นิติกรชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี)นางสาวจุติรักษ์ ศรีมันตะ
นิติกรปฏิบัติการนายสมเจตต์ เลิศวิลัย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและคดี