ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายภาณุ ชลสีมัธยา
เจ้าหน้าที่ ICT