ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 033-599461 โทรสาร 033-599409
E-mail : cco1.pr@gmail.com