ข้อมูลรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ทำเนียบรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางประภา สมาคม
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1