ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1น้ำอ้อย ไกรชิต
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลวิภา โนรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษน.ส.จรัสศรี แสงมรกต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายสหพัฒน์ สุขพาณิชพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการน.ส.ศุภนิดา จินดาวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการนางวราภรณ์ คุรุเวชสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวริลรดา โหมดศิริ
ครูอัตราจ้าง