ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ถนนเลี่ยงเมือง 1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 033-599461 โทรสาร 033-599409
cco1.pr@gmail.com