ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-981627
cco1.pr@gmail.com