สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565  

ข้อมูลค่านิยมองค์กร
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 033-599461 โทรสาร 033-599409
E-mail : cco1.pr@gmail.com