แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสารประกอบการบรรยาย ของดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
เอกสารประกอบการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
1. การบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการและอัตราจ้าง ในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. การจัดกรอบอัตรากำลังตำแหน่ง 38 ค.(2) และแนวทางแก้ไขปัญหา
3. การจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ Big Data สพฐ
โดย ดร.อัมพร พินะสา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการประชุม ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...