แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คู่มือการรับบริการของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการรับบริการของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.การขอหนังสือรับรอง
3.ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ/ขอพระราชทานเพลิงศพ/ขอพระราชทานดิน/ขอพระราชทานหีบศพ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...