แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี (เอกสารประกอบ1)
และสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014 หรือทางสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...