แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ด่วน!!! ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 / 2560
ให้โรงเรียนเร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ภายในวันที่  15  ก.พ. 2561 (หากไม่ส่งตามกำหนดและงบประมาณเป็นอันพับตกไป สพป.ฉช.เขต 1 จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น)
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...