แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงานประกันสังคม)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการปรับปรุงการกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาล  โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคมฯ  ด้วยตนเอง  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...