แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ด่วน!!! ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้าง และส่งสำเนาสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS
ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 48 โรงเรียน เร่งรัดดำเนินการหาผู้รับจ้าง และส่งสำเนาสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS ภายในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...