แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : สรุปผลรายงานเรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ  2560  สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงานแต่อย่างใด
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...